สพป.สิงห์บุรี ต้อนรับ พลเอก โกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 15.00 น. ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ พลเอก โกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

และคณะ เพื่อประชุมและรับทราบแก้ไขปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี หน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมได้แก่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี (ศธจ.สิงห์บุรี) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี (สพป.สิงห์บุรี) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 (สพม.5) ประธานกรรมการอาชีวศึกษาสิงห์บุรี สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.จังหวัดสิงห์บุรี) สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี (สกสค.) พร้อมด้วย ตรวจสอบภายในและนิติกรของแต่ละหน่วยงาน ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ซึ่งแต่ละหน่วยงานได้จัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับ 1. ปัญหาการร้องเรียนและการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ 2. ความคืบหน้าการสืบสวน/สอบสวน ของคณะกรรมการที่ตั้งขึ้น 3. การดำเนินการตามมาตรการฯ คสช. ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 และ 4. ปัญหาและข้อเสนอแนะฯ