สพป.ลำพูน เขต 1 ร่วมประชุมทางไกลด้วยระบบ Video conference โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและ Coding

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 พร้อมด้วย นายสมภพ ทิพย์เวียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 นายพันธ์ คำพรรษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 และนายวินัย แป้นน้อย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ สพป.ลำพูน เขต 1 ร่วมประชุมทางไกลด้วยระบบ Video conference จากห้องศูนย์ปฎิบัติการ สพฐ. (DOC) เพื่อรับฟังชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและ Coding ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดฯ ณ ห้องประชุมจามจุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน