ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติเปิดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้เด็กนักเรียน และเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

18 มกราคม 2563 เวลา 11.30 น. นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติเปิดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้เด็กนักเรียน และเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ในการแก้ปัญหาเด็กนักเรียนชั้น ป.1-6 ในถิ่นทุรกันดารที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ณ โรงเรียนบ้านโคกสยา โรงเรียนในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส