ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เยี่ยมโรงเรียนบ้านโป่งแดง โรงเรียนบ้านแม่ปันเดงและโรงเรียนบ้านทุ่งหัวช้าง

นายชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยนางจิราพร ไกรพล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และน.ส.พรไพรินทร์ ติม้า ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านโป่งแดง โรงเรียนบ้านแม่ปันเดงและโรงเรียนบ้านทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน เพื่อติดตามเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนทุกชั้นเรียน ความพร้อมของนักเรียน อุปกรณ์การเรียน สื่อการเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการต่างๆ การดำเนินงานตามโครงการอาหารกลางวัน และการจัดภูมิทัศน์ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564