สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สด ถาวยสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2564 ดร.ชนาธิป  สำเริง  ผู้อำนวยการสำนักงายเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้ นางสุกัญญา ประทุมวงษ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต3 นายไสว ประทุมวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตะไก้และคณะครู เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต3 วางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ ลานพระบรมรูปพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยบริการอำเภอบำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ