สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร่วมการประชุมเพื่อชี้แจงการดำเนินโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียน วิทยาการคำนวณ และ CODING ผ่านระบบทางไกล VIDEO CONFERENCE

วันที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 08.30 น. นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 มอบหมายให้ นายสกล ไชยธงรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วยนายทองอินทร์ ภูมิประสาท ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมการประชุมเพื่อชี้แจงการดำเนินโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียน วิทยาการคำนวณ และ CODING ผ่านระบบทางไกล VIDEO CONFERENCE โดย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบนโยบาย/การทำความเข้าใจ และแนวทางการดำเนินงานเพื่อนำไปสู่การนำไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ในโอกาสนี้คุณหญิงกัลยา โสภณพณิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบนโยบายแก่ผู้บริหารในการดำเนินโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและ Coding ณ ห้องประชุม สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 คลิ๊กชมภาพทั้งหมด