ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ของ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นายสกล ไชยธงรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีี่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วยนางอุษา บุตรมารศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะกรรมการรับนักเรียน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด