ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เยี่ยมโรงเรียนวัดน้ำดิบ

ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดน้ำดิบ อำเภอป่าซาง : วันที่ 17 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดน้ำดิบ อำเภอป่าซาง เพื่อรับฟังปัญหา ให้ข้อเสนอแนะ ให้กำลังใจครู นักเรียน ตรวจติดตามการอ่านออกเขียนได้ การดำเนินการกิจกรรม 5 ส เพื่อสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน และนำไปสู่นโยบายการเป็นห้องเรียนคุณภาพ และการจัดการศึกษา DLTV ทั้งนี้ได้เข้าเยี่ยมนักเรียนทุกห้องเรียน ตลอดจนทดสอบการอ่านออกเขียนได้ การคิดคำนวณ และทักษะการพูดภาษาอังกฤษ โดยมี นายสุรเชษฐ์ คำสุวัตร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดน้ำดิบ คณะครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ