สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตรวจเยี่ยม”โรงเรียนวัว” โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ

วันที่ 20 มกราคม 2564 ดร. พิสิษฐ์ คงผดุง รอง ผอ. สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นางสาวสมลักษณ์ วิจบ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นาย  สามิตร เปรี่ยมพิมาย,นางสาวดอกไม้ ชินโคตร,นาง เชื้อจำรูญ ,นายนาคพงษ์ จงกลาง ผอ.โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี และนายดิเรก  ทะสุนทร ผอ.โรงเรียนบ้านหนองตอ เข้าตรวจเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และร่วมปลูกมะละกอ กล้วย ที่ ฟาร์ม “โรงเรียนวัว” ของโรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ