สพป.จันทบุรี เขต 2 ร่วมประชุมวีดีโอคอนเฟอร์เร็นท์ โรงเรียนคุณภาพฯ

22 มกราคม 2564/10.00 น./ นายสมชาย อรุณธัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประะถมศึกษา
จันทบุรี เขต 2  พร้อมด้วย  นายภาณพ  แจ้งพลอย  นายธนพล  นาเลาห์   รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2
นางใกล้รุ่ง พิริยะกิตติการ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมประชุม
วีดีโอคอนเฟอร์เร็นท์ การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และ
โรงเรียน Stand Alone คุณภาพสูง ณ ห้องประชุมมีสุข (สพป.จันทบุรี เขต 2)