สพป.จันทบุรี เขต 2 ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 /นายสมชาย อรุณธัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นายภาณพ แจ้งพลอย นายธนพล นาเลาว์ นายนิติศาสตร์ พรมแสงใส รอง ผอ.สพป.จันทบรุี เขต 2 นำคณะฯ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมกันประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต และแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต เพื่อขับเคลื่อนเขตพื้นที่การศึกษา ให้เป็นเขตสุจริตและสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ในโอกาสนี้ ได้ร่วมกันลงชื่อในป้ายคำมั่นสัญญาในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ และเขียนคุณธรรมประจำใจที่ใช้ในการปฏิบัติงานติดต้นไม้คุณธรรม เปรียบเสมือนการปลูกฝังความดีที่แสดงออกมาเป็นรูปธรรม ณ ห้องประชุม ดี สพป.จันทบุรี เขต 2