สพป.อุดรธานี เขต 2 ประชุมผ่านระบบทางไกล การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และ โรงเรียน Stand Alone คุณภาพสูง

 

วันที่ 22 มกราคม 2564 นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2  นายสมาน บุญจะนะ ดร.ศุภชัย โถบำรุง และ นางศรีสุดา ทิพสิงห์ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง  และ โรงเรียน Stand Alone คุณภาพสูง ทั้งนี้ ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบนโยบายเพื่อให้มีความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ที่ตรงกัน เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ ผ่านระบบ VIDEO  CONFERENCE ณ ห้องประชุมผาแดง สพป.อุดรธานี เขต 2