ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผอ.สพม.27 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผอ.สพม.27 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมี นายสมชัย คล้ายทับทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมลานไทร สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด