ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2563 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ขนาดเล็ก โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม

วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 25ุ64 เวลา 08.30 น. ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราช ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปี 2563 ระดับประเทศ ของ เด็กชายสุธินันท์  ธีรกุล คณะกรรมการนำโดย นายศุภชัย ภาสกานนท์ รอง ผอ.สพม.32 ประธานฯ,นายสิทธิพร ผมงาม รอง ผอ.นครราชสีมา เขต 7,นางวิไลวรรณ เหมือนชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิ สพม.33,นางพิมพ์ฐิศา ศิลาสาร ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4,นางสาวจุฬาลักษณ์ ภูปัญญา ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ซึ่งได้รับเกียรติจากนางสาวอ้อยใจ คำบุญเรือง นายอำเภอซับใหญ่,ดร.จิมมี่ ทองพิมพ์ ผอ.โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม คณะผู้บริหารและคณะครู นักเรียนร่วมให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ