สพป.ชลบุรี เขต 3: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 จัดการนิเทศออนไลน์

วันจันทร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 -12.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจัดการนิเทศออนไลน์ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ผ่านโปรแกรม google meet กลุ่มบางละมุง 4 ดังนี้
1. รร.บ้านทุ่งคา
2. รร.ห้วยใหญ่
3. รร.บ้านนอก
4. รร.บ้านมาบฟักทอง
5. รร.บ้านบึง(บางละมุง)
6. รร.บ้านทุ่งละหาน
7. รร.บ้านชากนอก
ภาพ : นายพรเทพ ศรีชาติ
ข่าว : นางสาวอุบลทิพย์ ขุนประดิษฐ