สพป.ชลบุรี เขต ๓ : เข้าแถวเคารพธงชาติ

วันจันทร์ ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ นำโดย นายพรภิรมย์ สุทธิกานต์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต ๓ นายบุญเพชร วันนา รองผอ.สพป.ชลบุรี พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดสพป.ชลบุรี เขต ๓ ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฎิญาณในการปฏิบัติงาน ในโอกาสนี้ นายพรภิรมย์ สุทธิกานต์ ได้แนะนำบุคลากรในสังกัดซึ่งมารับตำแหน่งใหม่ ชื่อนางสาวปิยวรรณ ประสมเสือ รับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และได้กล่าวให้โอวาทในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรในสังกัดในการปฏิบัติหน้าที่ ณ สนามหน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓
ภาพ : นายพรเทพ ศรีชาติ
ข่าว : นางสาวอุบลทิพย์ ขุนประดิษฐ