สพป.สกลนคร เขต 1 รับมอบโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวัน จากมูลนิธิ ซีพีเอฟ

วันที่ 17 ธันวาคม 2561  เวลา 09.30 น.  นายฉลาด เดชธิสา รก.ผอ.สพป.สกลนคร เขต 1    เป็นผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับมอบโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน โดย มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ร่วมกับ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกทั้งหมด 50 โรงเรียน คิดเป็นมูลค่ากว่า 15 ล้านบาท โดยจะมีการส่งมอบให้แล้วเสร็จภายในเดือน พฤษภาคม 2561 ซึ่งเป็นช่วงที่โรงเรียนเปิดเทอมนักเรียนจะได้มีอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการบริโภคอย่างยั่งยืน โดยมีนายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการสกลนคร เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนบ้านหนองหอย ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร