สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเช้าวันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561

วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 น.นายนิิวัฒน์  แก้วเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 นำข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ ไหว้พระสวดมนต์ ยืนสงบนิ่งแผ่เมตตา ขานรับนโยบายเขตพื้นที่สุจริต เป็นประจำทุกวันจันทร์ เพื่อตระหนักถึงการเป็นข้าราชการที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม มีระเบียบวินัยและเป็นแบบอย่างที่ดีจากนั้นได้พบปะแจ้งข้อราชการในการปฏิบัติงาน ณ บริเวณหน้าอาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3