สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ดำเนินกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติเช้าวันจันทร์

วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 08.15 น. ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อม รอง ผอ.สพป.,ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ไหว้พระสวดมนต์ ยืนสงบนิ่งแผ่เมตตา ร้องเพลงสดุดีจอมราชา และการนำเสนอคำศัพท์ภาษาอังกฤษวันละคำโดยนางวาศนา เชื้อจำรูญ ศึกษานิเทศก์ ณ บริเวณหน้าอาคาร สพป.ชัยภูมิ เขต 3