สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ดำเนินกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

วันอังคารที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 08.15 น. ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ ด้วยความตระหนักถึงความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ การเป็นข้าราชการที่ดี มีระเบียบ วินัย และจิตอาสา จากนั้นเป็นการนำเสนอการใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษวันละคำ โดย นางวาสนา เชื้อจำรูญ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ณ บริเวณหน้าอาคาร สพป.ชัยภูมิ เขต 3