ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินพัฒนาเด็กปฐมวัย

วันอังคารที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินพัฒนาเด็กปฐมวัยในโครงการพัฒนาสติปัญญาเด็กปฐมวัย สพป.ชัยภูมิ เขต 3 โดยมีนางวรจันทร์ แตงทิพย์ ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโครงการกล่าวรายงาน ในการจัดประชุมเพื่อพัฒนาสติปัญญาเด็กปฐมวัยให้มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ ในการแสวงหาความรู้รวมทั้งแสดงศักยภาพที่มีอยู่ของเด็กปฐมวัยด้วยเกมการศึกษา ให้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร อย่างมีประสิทธิภาพ