ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดชัยภูมิ

วันอังคารที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่1/2564 โดยมีนายสมเกียรติ แถวไธสง ผอ.สกสค.จังหวัดชัยภูมิ เป็นประธาน เพื่อสรุปผลการดำเนินงานของสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ