รายงานผลการขับเคลื่อนแผนงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานทางการศึกษาและติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

   วันที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสะอาด อุสมา ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2  พร้อมด้วยนางอัสน๊ะ คำเจริญ รองผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 นางสาวชฎาพร เสนเผือก รองผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 ร่วมประชุมรายงานผลการขับเคลื่อนแผนงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานทางการศึกษาและติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 /โครงการพิเศษของรัฐบาล และประชุมผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานการศึกษา ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมขุนคีรี สพป.ปัตตานี เขต 2