ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย ทีมบอร์ดบริหาร คณะ ก.ต.ป.น. และศึกษานิเทศก์ แบ่งสาย ลงพื้นที่นิเทศ กำกับ ติดตามสร้างความตระหนักและกระตุ้นการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

วันที่ 26 มกราคม 2564 นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย ทีมบอร์ดบริหาร คณะ ก.ต.ป.น. และศึกษานิเทศก์ แบ่งสาย ลงพื้นที่นิเทศ กำกับ ติดตามนโยบายของสถานศึกษา เพื่อสร้างการตระหนักและกระตุ้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาพระธาตุอุปมุง  กลุ่มเมืองเสลภูมิ กลุ่มม่วงสว่าง กลุ่มสหวิทยาเขต กลุ่มหนองพอกภูเขาทอง กลุ่มเมยวดี กลุ่มศิลานคร กลุ่มขวาวนางาม และโรงเรียนบ้านโนนยาง