สพฐ. ร่วมกิจกรรมนิทรรศการและการประชุมเสวนา ในโอกาสครบรอบ 10 ปี โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ.

++++ พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี  ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด”การจัดกิจกรรมแลงานนิทรรศการและการประชุมเสวนา ในโอกาสครบรอบ 10 ปี  โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ.” โดยดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  นำคณะนักเรียนทุนพระราชทานฯ ม.ท. ศ. รุ่นที่ 8 และรุ่นที่ 9 นักเรียนทุนโครงการกองทุนการศึกษา  รัชกาลที่ 9 คณะครูผู้ดูแลนักเรียน  และกลุ่มครูดีเด่นที่ได้รับการเชิดชูเกียรติในโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ตั้งแต่ปี 2555-2560 เข้าร่วมกิจกรรมและนิทรรศการของนักเรียนทุน ม.ท.ศ.และการประชุมเสวนา  ณ  ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล  กรุงเทพมหานคร  เมื่อวันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561.

ภาพ/ข่าว บรรจง  ตั้งคำ