ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 1 ตรวจเยี่ยมพบปะ โรงเรียนในสังกัด

27 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 1 เข้าพื้นที่ตรวจเยี่ยมพบปะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองนักเรียนในการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีผลสัมฤทธิ์ดีขึ้นและมีประสิทธิภาพ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ โรงเรียนบ้านบือเล็งใต้ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส