ฉก.ชน.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนในสังกัดได้รับอุบัติเหตุขาหัก

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 ดร.ชนาธิป  สำเริง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้ ดร.นิมิตร  ฤทธิ์ไธสง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มกฎหมาย เจ้าหน้าที่ ฉก.ชน.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ,นายภูริช ผ่องแผ้ว ผอ.โรงเรียนบ้านวังกะทะและคณะครู ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและมอบเงิน จำนวน 2,000 เป็นการช่วยเหลือนักเรียน เด็กชายจิตติศักดิ์  อุรา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านวังกะทะ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ ที่ได้รับอุบัติเหตุทำให้ขาหัก