สพป.ชลบุรี เขต 3 : ตรวจเยี่ยมโรงเรียนก่อนการเปิดเรียน

     วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ นายพรภิรมย์ สุทธิกานต์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต ๓ นางสาวเฉลิมรัตน์ สันธนะวิทย์ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ว่าที่ ร.ต.หญิงสุภาฤดี กอผจญ ศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ โรงเรียนบ้านสุรศักดิ์ โดยมีนางกนกรักษ์ สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูให้การต้อนรับ เพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ หลังจากปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ
ภาพ : คณะครูโรงเรียนบ้านสุรศักดิ์
ข่าว : นางสาวอุบลทิพย์ ขุนประดิษฐ