สพม.27 ร่วมทำบุญตักบาตรวันอาทิตย์จังหวัดร้อยเอ็ด นอกเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2563 – 2564

วันที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 06.30 น. ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผอ.สพม.27 พร้อมกับ ดร.ธนา โด่งพิมาย รอง ผอ.สพม.27 และบุคลากรในสังกัด ร่วมทำบุญตักบาตรวันอาทิตย์จังหวัดร้อยเอ็ด นอกเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2563 – 2564 ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 – เดือน กรกฎาคม 2564 โดยนิมนต์พระภิกษุสามเณรจากวัดต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและใกล้เคียง มารับบิณฑบาตรจากพุทธศาสนิกชนชาวร้อยเอ็ดและประชาชนทั่วไป ได้ร่วมมำบุญตักบาตรเป็นประจำและต่อเนื่อง ณ บริเวณมณฑลพิธีสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด และบึงพลาญชัย

 

โสมสุภางค์ บุญกอง
Latest posts by โสมสุภางค์ บุญกอง (see all)