สพป.ยโสธร เขต 1 ร่วมประชุมมอบนโยบาย ศธ.

นายขวัญเรือน แสบงบาล ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1  นายพิทยา นามบุญลือ รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 ผอ.กลุ่ม พร้อมผู้บริหารสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมรับทราบนโยบาย (การบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ) ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม สนง.ศธจ.ยโสธร โดยมีนายยศพล เวณุโกเศศ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในการประชุม ซึ่งผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 ได้นำเสนอข้อมูลภาพรวมการบูรณาการการศึกษาของจังหวัดยโสธรด้วย