รองเลขาธิการ กพฐ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID –  19)  สังกัด สพป.ยโสธร เขต 1

รองเลขาธิการ กพฐ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จในการจัดการเรียนการสอน
ในสถานการณ์เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (
COVID –  19)  สังกัด สพป.ยโสธร เขต 1

วันที่ 4 มีนาคม  2564  ดร.กวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID –  19)  และโรงเรียนที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ
Conference ณ โรงเรียนอนุบาลค้อวัง บ้านจานทุ่ง และ บ้านฟ้าห่วน อ.ค้อวัง จังหวัดยโสธร เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV โดยมีนายขวัญเรือน แสบงบาล ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1  นายสุริยันต์ มิ่งขวัญ นายพิทยา นามบุญลือ รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 นายประสาร  บุตตะไมล์ ผอ.ร.ร.อนุบาลค้อวัง นายอุดมศักดิ์  ศิริบุตร ผอ.ร.ร.บ้านจานทุ่ง นายกฤษฎา  แจ่มพันธ์ ผอ.ร.ร.บ้านฟ้าห่วน นำคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน คณะครู-ผู้บริหาร อ.ค้อวัง และผู้นำชุมชน ให้การต้อนรับและให้ข้อมูล