สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่ในกลุ่มงาน สพป.ชัยภูมิ เขต 3

วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มอำนวยการ นำโดยนายธิติวุฒิ นาคุณทรง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3  นางสาวสุภณิตา ยุพากิ่ง ผอ.กลุ่ม และคณะ ร่วมแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึกให้กับนางวนาลิน ขามเกาะ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ที่ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3,นายฉัตรชัย บำรุงสวัสดิ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ย้ายไปดำรงตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ชัยภูมิ เขต 3,และต้อนรับนางสาวศิริขวัญ ภิรมย์กิจ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3