๑ ตำบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ

วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายเผชิญศักดิ์ แก้วเขียว รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ บรรยายให้ความรู้ถึงหลักเกณฑ์การคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (๑ ตำบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ) ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและให้บรรลุตามนโยบาย และเป็นไปอย่างบริสุทธิ ยุติธรรม