สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามโครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community) โรงเรียนบ้านหนองขี้ม้า

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 มอบหมายให้ นายทองอินทร์ ภูมิประสาท ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ นายสุรดิษ โยมา นางจิราภรณ์ สีลา และนางสุดารัตน์ มงคลกุล ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามโครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community) เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ โดยมีนายไชยญา บุตรพรม ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านหนองขี้ม้า และคณะครู ให้การต้อนรับในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองขี้ม้า อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด