สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.15 น. ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นำข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ไหว้พระสวดมนต์ ยืนสงบนิ่งแผ่เมตตา ร้องเพลงสดุดีจอมราชา ด้วยตระหนักถึงความรักต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การเป็นข้าราชการที่ดี มีกฏ ระเบียบวินัย มีจิตสาธารณะ จากนั้นเป็นการนำเสนอการต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยนางวาสนา เชื้อจำรูญ ในการฝึกทักษะการต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ และแจ้งข้อราชการและภาระกิจสำคัญของ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ซึ่งในวันนี้ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นำโดย ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จะนำเครื่องนุ่มห่ม ไปมอบให้กับนักเรียน ในเครือข่ายโรงเรียนไทรทอง อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ ณ โรงเรียนบ้านวังกะทะ ในโครงการ”มอบน้ำใจ คลายหนาว ให้น้องอุ่น สพป.ชัยภูมิ เขต3