ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ตรวจเยี่ยม พร้อมนิเทศการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนโรงเรียนในสังกัด

วันที่  3  กุมภาพันธ์  2564  เวลา 10.30 น. นายบวร  เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2  พร้อมด้วย นางสาวจริยา  กรุณา  และ  นางสาวบุษกร  ศรีชนะ  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด ประกอบด้วย

  • โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา อำเภอเลิงนกทา
  • โรงเรียนบ้านโนนแดง อำเภอเลิงนกทา
  • โรงเรียนบ้านดงยาง (คุรุราษฎร์บำรุง) อำเภอเลิงนกทา
  • โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา อำเภอเลิงนกทา
  • โรงเรียนบ้านส้มผ่อ อำเภอไทยเจริญ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนิเทศการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) พร้อมประเมินการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3  และพบปะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ

Cr.  บุษกร  ศรีชนะ   :  ภาพ

กลุ่มอำนวยการ  : ข่าว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2
Latest posts by สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 (see all)