สพป.นราธิวาส เขต 1 ประชุมชี้แจงสร้างความตระหนักและความเข้าใจเกี่ยวกับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT/O-NET)

18 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายณัฏฐ์พัชร์ ศรีสังข์ รอง ผอ.สพป รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 1 เป็นประธานประชุมชี้แจงสร้างความตระหนักและความเข้าใจเกี่ยวกับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT/O-NET) ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี สพป.นราธิวาส เขต 1