ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์ covid-19 ระลอกใหม่

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย นายกรุงศรี ศิริปะกะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์ covid-19 ระลอกใหม่ และการบริหารงานตามนโยบาย สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 “โรงเรียนน่าดู ครูพากเพียร นักเรียนมีคุณภาพ” พร้อมพบปะให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร ในโรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม โรงเรียนบ้านนาทม โรงเรียนบ้านหนองไฮ โรงเรียนบ้านนาอุ่ม