ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ ลงพื้นที่ จังหวัดปัตตานี

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. นายวัลลพ สงวนนาม ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ ลงพื้นที่ จังหวัดปัตตานี เยี่ยมโรงเรียนตลาดนัดต้นมะขาม อำเภอยะรัง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 เพื่อติดตามและเก็บข้อมูลประกอบการพิจารณาขับเคลื่อน การเตรียมความพร้อม โรงเรียน Stand Alone ,โรงเรียนคุณภาพของชุมชน ให้บรรลุผลตามนโยบายและเป้าหมาย ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดไว้ โดยมีนายสะอาด อุสมา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 และเขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม, ศึกษานิเทศก์ และผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับ และนำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณา