สพป.สุรินทร์เขต 3 จัดอบรมโครงการเยาวชนสายใหม่ รุ่นที่ 1

วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม เวลา 09.00 น. นางภานิชา อินทร์ช้าง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการเยาวชนสายใหม่ รุ่นที่ 1  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 — 3 จำนวน 100 คน ณ โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี
ตำบลบ้านชบ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มเยาวชนทั้งในและนอกสถานศึกษา พร้อมทั้งเสริมสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจ มีจิตสำนึก จริยธรรม อุดมการณ์ และมีทักษะความรู้ในการดำรงชีวิตในสังคม ซึ่งได้รับความร่วมมือจากชุดวิทยากรกระบวนการสร้างเครือข่าย ผู้นำชุมชนเข้มแข็ง ที่ 2204 ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ส่วนแยก 2 กองกำลังสุรนารี  ในโอกาสนี้ ผอ. สพป.สุรินทร์ เขต 3 ได้ออกตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจนักเรียนและคณะครู ในการเตรียมความพร้อมเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคีและโรงเรียนบ้านแยงมิตรภาพที่ 146 ด้วย

(นส.นงลักษณ์ พิทักษ์จิตต์อรุณ :ข่าว/ภาพ)