สพป.สงขลา เขต 1 จัดกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต “นำปิ่นโตไปวัด”

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 10.30 น. นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 พร้อมด้วยนายธันวา ลิ่มสถาพร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัด สพป.สงขลา เขต 1 จัดกิจกรรม “นำปิ่นโตไปวัด” ณ วัดแช่มอุทิศ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา “ป้องกันการทุจริต”  อีกทั้งยังมี นางสุจิตรา จันทร์อุดม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแช่มอุทิศ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดแช่มอุทิศร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย