ประชุมสัญจรประธานกลุ่มโรงเรียน ร่วมพัฒนาตามแนวทางของ สพฐ. “วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” สพป.เชียงราย เขต ๑

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 พร้อมด้วยนายพิสิฐ ไชยชนะ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 และ ผอ.กลุ่ม/หน่วย พบปะชี้แจง มอบนโยบายแนวทางการบริหารการศึกษาในการประชุมสัญจร ประธานกลุ่มโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ให้สอดคล้องกับนโยบายของ ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. “วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” สามารถส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ดูแลสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย น่าอยู่ส่งเสริมการเรียนรู้และมีส่วนในการสร้างวินัยให้กับเด็กนักเรียน โดยมีนายประหยัด ทัพธานี ผอ.ร.ร.อนุบาลดงมหาวัน ประธานกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อ-ดงมหาวัน คณะครูและนักเรียนร่วมให้การต้อนรั บ ณ โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย