ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารและคณะครู นักเรียน โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ

วันจันทร์ที่ 8 ภุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ให้ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู นักเรียน โดยได้ตรวจเยี่ยมห้องเรียน พบปะสอบถามครูผู้สอนในการเตรียมความพร้อมการสอบ O-NET,NT,RT ตรวจอาคารสถานที่และบริบทรอบๆโรงเรียน โดยมี ดร.พงษ์ศักดิ์ ดีอุดม ผอ.โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) คณะครู ให้การต้อนรับ