ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 นำบุคลากรร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00 น. นายพงษ์ชัยไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 นำบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ปฏิบัติกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี ณ บริเวณสนามหน้าเสาธง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  เป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติราชการในแต่ละสัปดาห์ อันจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ในองค์กร เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนโดยทั่วไป  ตลอดจนเป็นการขับเคลื่อนนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ที่ให้หน่วยราชการจัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติเป็นประจำ ในวันจันทร์ ทุกสัปดาห์

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=educationplk1&set=a.4972661859470680

ปชส.สพป.พิษณุโลก เขต 1:ภาพ/ข่าว