สพป.ยโสธร เขต 2 ออกตรวจสอบภายในตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 4

วันอังคารที่  9  กุมภาพันธ์  2564  นายบวร  เทศารินทร์  ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 มอบหมายให้ นางสุพิชญ์ชญา  มีแก้ว  รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 พร้อมด้วย นางอนุชิตา  ภาระเวช ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน  นายสุวิทย์  สุวรรณเพชร  ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน   และ นายโสฬส  บุญทศ  ผอ.โรงเรียนบ้านกระจาย  ออกตรวจสอบภายในตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เพื่อตรวจสอบและให้คำแนะนำการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ  ณ  โรงเรียนบ้านม่วงไข่  อำเภอป่าติ้ว  จังหวัดยโสธร

และ เมื่อวันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์  2564  นายบวร  เทศารินทร์  ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 มอบหมายให้นางอนุชิตา  ภาระเวช ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน  พร้อมด้วย นายสวาส  ดารังวัล ผอ.โรงเรียนบ้านส้มผ่อ และ นายศิริชัย  เศิกศิริ  ผอ.โรงเรียนบ้านเหล่าหันทราย  ออกตรวจสอบภายในตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เพื่อตรวจสอบและให้คำแนะนำการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ  ณ  โรงเรียนบ้านพืชคาม  อำเภอไทยเจริญ  จังหวัดยโสธร

Cr.  อนุชิตา  ภาระเวช     :  ภาพ

วราภรณ์  สิงห์คิบุต  :  ข่าว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2