สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 6/2564 และประชุมคณะผู้บริหารฯ ครั้งที่ 3/2564

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00 น. นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรในสังกัดฯ เข้ารับการรับชม-รับฟัง “พุธเช้า ข่าว สพฐ” ประจำวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อรับฟังข้อราชการจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ครั้งที่ 3/2564 โดยมีนายเคน อาจดวงดี และดร. ชัชวาล อาราษฏร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมเพื่อกำกับและติดตามผลการปฏิบัติราชการ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ชั้น 3