สพป.ลำพูน เขต 2 ศึกษาดูงานสพป.นครสวรรค์ เขต 1 และร่วมแสดงความยินดีกับนายเสน่ห์ รัชฎา รองผอ.

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 นายชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยนายธนกร คำเฟื่องฟู ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ศึกษาดูงานสพป.นครสวรรค์ เขต 1 ด้านการบริหารจัดการองค์กรและการบริหารแผนงาน นโยบาย โครงการ เพื่อนำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมกันนี้นายชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2ได้ร่วมแสดงความยินดีกับนายเสน่ห์ รัชฎา ที่ได้เข้ารับตำแหน่งรองผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 1 ณ ห้องศรีนครสวรรค์ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์