สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนคุณภาพของชุมชน

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564

      นายประยงค์  เลาลักษณ์จรรยา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

 บุรีรัมย์ เขต 4  พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษาของ

 กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดบุรีรัมย์  ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโรงเรียน Stand Alone

 โรงเรียนวัดวนาสันต์ (โศกนาคสามัคคี)” อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์  และโรงเรียนคุณภาพ

  ของชุมชน  “โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์