พิธีทำบุญเนื่องในเทศกาลวันตรุษจีน

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายลิขิต ศรีวรมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธี ไห้วพระประจำสำนักงาน ไห้วศาลพระภูมิเจ้าที่และศาลตายาย รวมถึงไห้วเจ้าที่เจ้าทางประจำสำนักงานให้ช่วยคุ้มครองปกปักษ์รักษา บุคลากรในสังกัดให้อยู่เย็นเป็นสุข ทำงานด้วยความราบรื่น เนื่องในเทศกาลวันตรุษจีน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓

http://www.chon3.go.th/web/index.php/home/news/2662.html