ขัวศิลปะจิตอาสา ครั้งที่ 3 สร้างสีสันและรอยยิ้ม พลิกชีวิต สร้างชีวาให้โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว เชียงราย

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ภายในห้องประชุมโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ร่วมกับอาจารย์สุวิทย์ ใจป้อม นายกสมาคมขัวศิลปะ เปิดกิจกรรมขัวศิลปะจิตอาสาเพื่อสังคม ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 นำศิลปินเชียงรายกว่า 50 ชีวิต มาวาดภาพศิลปะบนฝาผนัง เพื่อส่งเสริมจินตนาการและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางด้านศิลปะให้กับเด็กนักเรียน อีกทั้งยังเป็นการปรับภูมิทัศน์ของโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาวให้มีความสวยงามมากยิ่งขึ้น โดยมีนางถนอมศรี มหาชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มแม่ยาวดอยฮาง คณะครู กรรมการสถานศึกษา นักเรียนร่วมอำนวยความสะดวกและให้การต้อนรับ
ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เผยเปิดว่า “กิจกรรมขัวศิลปะจิตอาสาเพื่อสังคมเป็นความเมตตาของกลุ่มศิลปินขัวศิลปะ หมึกสีแต่ละหยดมาจากจิตวิญญาณของศิลปิน จะแต่งแต้มสีสัน รอยยิ้มและกำลังใจเข้าไปในหัวใจของเด็กนักเรียน ครูและผู้ปกครองทุกคน สามารถพลิกฟื้นให้โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาวแห่งนี้กลับมามีชีวิตชีวามีสภาพแวดล้อมที่สามารถสร้างศิลปินตัวน้อยและส่งเสริมการศึกษา อีกทั้งยังเป็นการจุดประกายให้กับเครือข่ายชุมชน ผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมการศึกษา และเป็นแรงบันดาลในให้กับโรงเรียนต่างๆ มีความตื่นตัว ในการพัฒนาให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อไป”
อาจารย์สุวิทย์ ใจป้อม กล่าวเสริมว่า “ กิจกรรมในครั้งนี้เป็นกิจกรรม CSR ของขัวศิลปะ มาร่วมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมโดยไม่แสวงหาผลกำไลอันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ให้เป็นเมืองที่พลุ่งพล่านไปด้วยงานศิลปะอยู่เต็มเมือง และเป็นเมือง สร้างสรรค์ Creative City สร้างแบรนด์ของเมือ งแห่งอนาคตโดยจังหวัดเชียงรายนำโดยนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการเชียงราย และชาวเชียงรายร่วมกัน ผลักดันอย่างต่อเนื่องและส่งเสริมให้จังหวัดเชียงรายเป็นเมืองศิลปะ ”